Polskie Menu | Nawigacje GPS

Citroen RT 4 NaviDrive HDD

  • Polskie Menu całego systemu

  • Polska czcionka

  • Pomoc w aktualizacji i doborze map

  • Odblokowanie i aktywacja TV

  • Aktywacja i odblokowanie systemu Bluetooth

  • Upgrade do najnowszej wersji oprogramowania

  • Naprawa po nieudanych próbach zmiany oprogramowania

  • Naprawa niedziałających lub nieprawidłowo działających systemów

  • I wiele innych

Nawigacje GPS Nawigacje GPS Nawigacje GPS Nawigacje GPS Nawigacje GPS Nawigacje GPS