Polskie Menu | Nawigacje GPS

Audi RNS-D NON DX

  • Polskie Menu całego systemu

  • Polski Lektor

  • Widok 3D mapy

  • Pomoc w aktualizacji i doborze map

  • Upgrade do najnowszej wersji oprogramowania

  • Odblokowanie i aktywacja TV

  • Naprawa po nieudanych próbach zmiany oprogramowania

  • Naprawa niedziałających lub nieprawidłowo działających systemów

  • I wiele innych

Nawigacje GPS Nawigacje GPS